Vagyonvédelem


Komplex vagyonvédelmi tevékenységünk keretén belül a legkorszerűbb feltételekkel vállaljuk és biztosítjuk az Önök objektumának biztonsági munkáit.

Általánosságban elmondható, hogy cégünk vagyonvédelmi koncepciója a „rizikómenedzseri” fogalommal jelölhető a legpontosabban, ami egy adott szervezet kockázati tényezőinek felvállalását jelenti.

Vállaljuk a tulajdon védelmével, a rend fenntartásával, a biztonsággal kapcsolatos teendők teljes körű megszervezését, illetve ellátását.

Garantáljuk valamennyi gazdasági egység zavartalan működését, a magán és személyi tulajdon védelmét.

Kiemelt szempontunk a minőség és biztonság, szolgáltatásunk programjának legfőbb célkitűzése a megelőzés.

Munkánk arra irányul, hogy tevékenységünkkel megelőzzük az esetleges káreseményeket.

Élőerős védelemi szolgálatok

Klasszikus objektumvédelmi feladatok

Ellenőrzés

Az ellenőrzés minden irányítói és vezetői szinten lévő vezető kötelessége, a tevékenység szerves része. Célja az ellenőrzött állomány tevékenységének összehasonlítása a működést meghatározó jogszabályokkal, igazgatói utasításokkal. Ezen túl az ellenőrzésnek segítenie kell az alaprendeltetésnek való megfelelést, és ezen keresztül a megbízói elvárások maradéktalan teljesítését. Az ellenőrzés kiterjed a kulturált megjelenés megkövetelésén túlmenően napi általános, speciális, operatív jellegű feladatokra, azok meghatározására, végrehajtására és értékelésére. Az ellenőrzések eredményét minden esetben kiértékeljük, hogy a szükséges intézkedéseket a lehető legrövidebb időn belül megtehessük. A területen dolgozó kollégák, a felvételük kapcsán egy szigorú mérési rendszeren esnek át, hiszen a munkájuk sokrétű, és lényegesen nagy önállóságot igényel. Az új munkatársak kiválasztására komoly figyelmet fordítunk, a felvételt mindig személyesen végezzük. Az ellenőrzés során minden alkalommal feljegyzés készül, ezek alapján a hó végi értékeléskor hiteles kép alakul ki egy – egy őr munkájáról.

Műholdas őrjárat ellenőrző rendszer

Lehetőség van egy fejlettebb készülék használatára is. Ez esetben a működési elv hasonló a fent említettel, de azzal a jelentős különbséggel, hogy az őr indításáról, a pontok leolvasásáról a készülék egy GSM modem segítségével GPRS kapcsolaton keresztül azonnal továbbítja ezeket az információkat egy központi szerverre, ahol tárolódnak. Így a készülék a nap 24 órájában diszpécser központba küldi a járőrözés paramétereit és így cégünk rendelkezésére állnak a járőrtevékenység ellenőrzéséhez szükséges adatokat. Gyakorlati előnye, hogy cégünk szakmai vezetése bármikor ellenőrizheti a járőrtevékenység végrehajtását. A rendszer szabotázs védett.